Aktuell Motorsport

Publik | Medlemmar | Kalender | Bilder | Resultat & Arkiv
Medlemmar

På gång

Webmaster

Läs mer om Hyllinge MS miljöarbete

Mediabevakning
Hyllinge MS

Aktuell MotorsportRing Knutstorp

Svensk Racing

Hyllinge MS News 2006-03-29
Konstituerande styrelseprotokoll
1.

Konstituerande STYRELSEMÖTE 2006-03-02

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Prahl, Jörgen Olsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Per Henrik Ekholm, Tomas Olsson, Mikael Sundgren, Anders Gustavsson, Lennart Hoffert samt Magnus Lörd.

§1.    Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2.    Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3.    Inga nya styrelseposter.

§4.    Firmatecknare i HMS är styrelsen, ordförande eller två ledamöter av styrelsen.

§5.    Styrelsen ger Anders Gustavsson fullmakt till förekommande posthantering och liknande sysslor. Kassören Lennart Hofferts fullmakter gäller som tidigare.
    Eftersändningsadressen har ändrats.

§6.    Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 28/3-06, kl 18.00 på Ring Knutstorp.

§7.    Mötet avslutades.


Vid protokollet        JusterasMagnus Lörd         Kaj Bornebusch

© Copyright 2001-2020, Hyllinge MS - Hyllinge Motorsällskap. http://www.hyllingems.se
Senast uppdaterat 2006-03-29 av Kaj Bornebusch
2589 besökare sedan 2006-03-29

Nyheter Medlemmar
2020-01-11
Motioner/förslag till årsmötet

Kallelse och inbjudan till Årsmöte

2020-01-07
Årets.......

2019-12-08
HMS Ungdomsfond

 Fler nyheter »
Veckans jubilarer
Susanna Söderhielm,
Båstad (55)

Joakim Söderström,
Bjärred (55)

Grattis!

Nya medlemmar
2020-01-08
Olle Haraldsson
Thomas Jansson

2020-01-02
Johan Jarl

Välkomna!