Publik | Medlemmar | Kalender | Bilder | Resultat & Arkiv
Medlemmar

På gång
7-8/8 Ljungbyhed Festival
5-6/9 Crosskart SM
1/11 medlemsaktivitet

Till kalendern Hela kalendern »

Webmaster

Läs mer om Hyllinge MS miljöarbete

Mediabevakning
Hyllinge MS

Aktuell Motorsport

Elander IT Webbhotell

Ring Knutstorp

Svensk Racing

Hyllinge MS News 2006-03-29
Konstituerande styrelseprotokoll
1.

Konstituerande STYRELSEMÖTE 2006-03-02

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Prahl, Jörgen Olsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Per Henrik Ekholm, Tomas Olsson, Mikael Sundgren, Anders Gustavsson, Lennart Hoffert samt Magnus Lörd.

§1.    Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2.    Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3.    Inga nya styrelseposter.

§4.    Firmatecknare i HMS är styrelsen, ordförande eller två ledamöter av styrelsen.

§5.    Styrelsen ger Anders Gustavsson fullmakt till förekommande posthantering och liknande sysslor. Kassören Lennart Hofferts fullmakter gäller som tidigare.
    Eftersändningsadressen har ändrats.

§6.    Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 28/3-06, kl 18.00 på Ring Knutstorp.

§7.    Mötet avslutades.


Vid protokollet        JusterasMagnus Lörd         Kaj Bornebusch

© Copyright 2001-2020, Hyllinge MS - Hyllinge Motorsällskap. http://www.hyllingems.se
Senast uppdaterat 2006-03-29 av Kaj Bornebusch
2719 besökare sedan 2006-03-29

Nyheter Medlemmar

Inga nyheter.


 Fler nyheter »

Veckans jubilarer
Ingela Asp,
Löddeköpinge (65)

Linda Kårmark Persson,
Ljungbyhed (55)

Tony Bohman,
Ängelholm (50)

Mikael Karlstedt,
Helsingborg (45)

Simon Holtzberg,
Ängelholm (20)

Grattis!

Nya medlemmar
2020-08-03
Kristofer Karlsson

2020-07-21
Erik Holst

2020-07-15
Filip Möller

Välkomna!