Publik | Medlemmar | Kalender | Bilder | Resultat & Arkiv
Medlemmar

På gång
7-8/8 Ljungbyhed Festival
5-6/9 Crosskart SM
1/11 medlemsaktivitet

Till kalendern Hela kalendern »

Webmaster

Läs mer om Hyllinge MS miljöarbete

Mediabevakning
Hyllinge MS

Aktuell Motorsport

Elander IT Webbhotell

Ring Knutstorp

Svensk Racing

Hyllinge MS News 2006-07-14
Protokoll ordinarie styrelsemöte 06-06-27 Nr 5.
5.

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2006-06-27

Närvarande: Kaj Bornebusch, Anders Gustavsson, Rigmor Stevensson, Bruno Friberg samt Magnus Lörd.

Frånvarande: Jörgen Olsson, Jörgen Prahl, Bo Bergqvist, Tomas Olsson, Lennart Hoffert, Mikael Sundgren, Per Henrik Ekholm.

Inbjudna anmält förhinder: Pierre Persson.

§1.    Kaj hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2.    Till protokollförare utsågs Magnus Lörd.

§3.    Föregående protokoll är inte inkommet av Tomas Olsson.

§4.    Ansvarig för miljöcertifiering, Pierre, är inte närvarande men skickar alla klara handlingar till Anders.

§5.    Magnus Lörd och Jörgen Olsson har avsagt sig omval till styrelseledamöter pga familjeskäl och tidsbrist. Valberedningen är informerade och arbetar i frågan.

§6.    Diskussion fördes om nytt samarbetsavtal mellan HMS och MRK.

§7.    Anders Gustavsson lämnade mötet då frågan om arbetstid för kanslisten togs upp.
    Styrelsen beslöt att kanslistens arbetstid utökas med 100 timmar/säsong retroaktivt från 1/5-06 då Anders åtagit sig uppdraget att ringa in funktionärer.

§8.    Ang webmasterns ersättning för bredband beslutade styrelsen att ersättning utgår med 185 kr/mån dvs 50% av den totala kostnaden. ( Beslutet har i efterhand korrigerats till 279 kr/månad, vilket är samma som utgått hitintills)

§9.    Styrelsen har godkänt att Anders Ek:s inköpt av ett portabelt elverk för 8000kr.

§10.    Anders informerade om att en ny kortmaskin för utskrift av medlemskort mm.
    Anders pratar med Bengt Johansson.

§11.    Klagomål har inkommit från SMC via MRK ang inhyrd sjukvård av HMS.
    Kjell Ivarsson har haft direktkontakt med Lars Svensson.
    Beslut togs om att kalla till ett möte omgående med Kjell Ivarsson, Jonas Kronfeldt, Mikael Karlsson, Göran Klasson. Anders kontaktarTomas O.

§12.    Lars-Erik Larsson håller på att måla om HMS byggnader.
    Beslut om att montera mer ventilation i vaktstugan.

§13.    HMS har slutet ett avtal med Gunnar Nornemark om 3st klubblad inkl. etikettering under 2006. Första numret blir svart/vitt och skall vara hos medlemmarna den 1/8-06.
    Klubbladet lägges också som PDF-fil på hemsidan.

§19-20.    För tillsättning av styrelsevakansen behövs ev. inget extra årsmöte. Anders och Kaj kontrollerar stadgarna.

§14.    Ekonomipunkten utgår då Hoffert inte är närvarande.

§15.    Kommande tävlingar:
SM RR:
Kaj info om att annons i Lokaltidningarna ang SM i RR 11-13/8-06.
    Rigmor arbetar med ett avtal med huvudsponsor till RR SM.
    KM/DM, bil och mc, 26/8-06
    Långlopp, bil, 27/8-06

§16.    Styrelsen beslutade om att debitera MGCC 500kr för utlåning av kortdragare under helgen 7-9/7-06.
    Förfrågan av MGCC om att ordna funktionärer till helgen.
    Styrelsen beslöt att ordna funktionärer för en kostnad av 325kr/dag/funktionär.
    Alla inkommande pengar går direkt till funktionärsvård.

§17.    Bokning av tävlingsdagar för 2007 skulle ha inkommit till södra innan den 1/6-06. HMS har erhållit respit till 30/6-06.
    Förslag på dagar:
    28/4-07 alt. 5/5-07    KM/DM, bil.
    29/4-07 alt. 6/5-07    ERCup, bil.
    12-13/5-07 alt. 19-20/5-07    STCC
    26/5-07 alt. 2/6-07    RR
    4/8-07 alt. 25/8-07    KM/DM bil.
    5/8-07 alt. 26/8-07    ERCup, bil.
    11-12/8-07 alt. 18-19/8-07    SM i RR
    1-2/9-07 alt. 8-9/9-07    STCC
    29/9-07 alt. 6/10-07    RR
    30/9-07 alt. 7/10-07    KM/DM, bil

    Datumen är preliminära.

§18.    Nästa klubbmöte blir på flygmuseet på F10 i Ängelholm med guidad tur.
    Flygsimulator till självkostnadspris.
    Publiceras på hemsidan och i klubbladet.
    Anmälan till Bruno innan den 1/8-06.

§21.    Kanslisten, Anders, rapporterade att arbetet flyter på bra.

§22.    Inkommen skrivelse från erikssons reklam ang klubbkläder.
    Klubbkläder finns för avhämtning och alla som beställt ombeds att kontakta

§23.    Frågan om ständigt medlemsskapflyttas till nästa möte då Valter Nilsson ej är närvarande.

§24.    Ingen ny media info.

§25.    Nästa styrelsemöte bestämdes till den 8/8-06, kl 18.00 på RK.

§26.    Mötet avslutades.Vid protokollet        JusterasMagnus Lörd         Kaj Bornebusch


    
    
        

    
    
        © Copyright 2001-2020, Hyllinge MS - Hyllinge Motorsällskap. http://www.hyllingems.se
Senast uppdaterat 2006-07-14 av Kaj Bornebusch
1892 besökare sedan 2006-07-14

Nyheter Medlemmar

Inga nyheter.


 Fler nyheter »

Veckans jubilarer
Stefan Lindh,
Hässleholm (75)

Per Skårner,
Fågelmara (65)

Grattis!

Nya medlemmar
2020-08-03
Kristofer Karlsson

2020-07-21
Erik Holst

2020-07-15
Filip Möller

Välkomna!