Publik | Medlemmar | Kalender | Bilder | Resultat & Arkiv
Medlemmar

På gång
5-6/9 Crosskart SM
1/11 medlemsaktivitet

Till kalendern Hela kalendern »

Webmaster

Läs mer om Hyllinge MS miljöarbete

Mediabevakning
Hyllinge MS

Aktuell Motorsport

Elander IT Webbhotell

Ring Knutstorp

Svensk Racing

Hyllinge MS News 2006-07-14
Styrelseprotokoll från extra styrelsemöte 6
Styrelseprotokoll från extra styrelsemöte 6

2006-07-13


Närvarande: Kaj Bornebusch ordf, Per Henrik Ekholm suppl. Anders Gustavsson kanslist, Rigmor Stevensson adjungerad, Lennart Hoffert kassör.

Frånvarande: Jörgen Olsson, Jörgen Prahl, Bo Bergqvist, Tomas Olsson, Mikael Sundgren, Bruno Friberg.

1.    Ordförande förklarade mötet öppnat.
2.    Ordförande utsågs föra dagens protokoll
3.    Extramötet var kallat för att behandla avtalsförslag som inkommit från MRK (Banbolaget) Det nuvarande treårsavtalet går ut vid slutet av detta året. Förslaget från MRK som drastiskt avviker från det nuvarande diskuterades. Frågan bordlades till nästa ordinarie möte den 8 Aug på grund av bristande närvaro varför styrelsen ej var beslutsmässig.
4.    Rigmors förhandlingar om sponsoravtal inför RR SM genomgicks. Styrelsen uttryckte sitt stora gillande av förslaget.
5.    Mötet avslutadesVid protokollet


Kaj Bornebusch            Kaj Bornebusch


© Copyright 2001-2020, Hyllinge MS - Hyllinge Motorsällskap. http://www.hyllingems.se
Senast uppdaterat 2006-07-14 av Kaj Bornebusch
1739 besökare sedan 2006-07-14

Nyheter Medlemmar
2020-08-10
Ljungbyhed Festival 2020 Ny!

 Fler nyheter »
Veckans jubilarer
Stefan Lindh,
Hässleholm (75)

Per Skårner,
Fågelmara (65)

Grattis!

Nya medlemmar
2020-08-03
Kristofer Karlsson

2020-07-21
Erik Holst

2020-07-15
Filip Möller

Välkomna!