Publik | Medlemmar | Kalender | Bilder | Resultat & Arkiv
Medlemmar

På gång

Webmaster

Läs mer om Hyllinge MS miljöarbete

Mediabevakning
Hyllinge MS

Aktuell Motorsport

Elander IT Webbhotell

Ring Knutstorp

Svensk Racing

Hyllinge MS News 2006-10-30
Styrelseprotokoll Nr 9
Styrelseprotokoll # 9


fört vid Hyllinge Motorsällskap ordinarie styrelsemöte 2006-10-10

Närvarande: Kaj Bornebusch, Jörgen Olsson, Tomas Olsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Per-Henrik Ekholm, Mikael Sundgren, Lennart Hoffert, Anders Gustavsson och hedersordförande Valter Nilsson.

Anmält förhinder: Rigmor Stevensson, Jörgen Prahl, Magnus Lörd samt Markus Andersson och Pierre Persson från valberedningen.


§    1.    Kaj Bornebusch hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§    2.    Till protokollförare valdes Anders Gustavsson.

§    3.    Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§    4.    På grund av att valberedningen inte kunde närvara, gick styrelsen igenom valberedningens underlag för valet till kommande årsmöte.

§    5.    Styrelsen beslöt att miljöcertifieringen av klubben skall, om möjligt, genomföras under 2006, både hos SBF och SVEMO. Kaj tar kontakt med Sven Olefeldt.

§    6.    Kaj redogjorde för roadracing-tävlingen åt RR Fyn 15-17 september. Styrelsen beslöt att Kaj kontaktar RR Fyn för slutförhandlingar om den ekonomiska ersättningen.
        MRK genomförde en tävling i SuperMotard i egen regi 7-8 oktober.

§    7.    Klubben kör de båda resterande KM/DM för bil och mc 14-15 oktober.

§    8.    Lennart Hoffert rapporterade att klubbens ekonomi är god.

§    9.    Anders meddelande att klubbens nästa medlemsblad utkommer i slutet av oktober/1:a veckan i november.

§    10.    Styrelsen beslöt att klubbmötet i december blir 12 december kl. 19.00. Kaj undersöker ev. föredragshållare. Lokal fastställds senare, beroende på föredragshållare.

§    11.    Inget fanns att rapportera.

§    12.    Nästa styrelsemöte blir 7 november kl. 18.00 på Ring Knutstorp
        Styrelsen beslöt att årsmötet hålls i Löddeköpinge onsdagen 28/2 kl. 19.00 och föregås av styrelsemöte kl. 18.00. Bo Bergqvist bokar lokal.

§    13.    Kaj avslutade mötet och tackade samtliga för ett bra möte.


Vid protokollet        Justeras


Anders Gustavsson    Kaj Bornebusch© Copyright 2001-2020, Hyllinge MS - Hyllinge Motorsällskap. http://www.hyllingems.se
Senast uppdaterat 2006-10-30 av Kaj Bornebusch
1441 besökare sedan 2006-10-30

Nyheter Medlemmar
2020-01-11
Motioner/förslag till årsmötet Ny!

Kallelse och inbjudan till Årsmöte Ny!

2020-01-07
Årets.......

2019-12-08
HMS Ungdomsfond

 Fler nyheter »
Veckans jubilarer
Carl-Axel Klarberg,
Brösarp (75)

Susanna Söderhielm,
Båstad (55)

Fredrik Harlegård,
Helsingborg (25)

Robin Nyman Carlsen,
Vollsjö (20)

Kajsa Planntin,
Saxtorp (20)

Grattis!

Nya medlemmar
2020-01-08
Olle Haraldsson
Thomas Jansson

2020-01-02
Johan Jarl

Välkomna!