Aktuell Motorsport

Publik | Medlemmar | Kalender | Bilder | Resultat & Arkiv
Medlemmar

På gång

Webmaster

Läs mer om Hyllinge MS miljöarbete

Mediabevakning
Hyllinge MS

Aktuell Motorsport

Elander IT Webbhotell

Ring Knutstorp

Svensk Racing

Hyllinge MS News 2006-12-14
Avtal träffat mellan MRK och HMS.
Femårsavtal har träffats för att reglera samarbetet mellan banägaren MRK och Hyllinge MS HMS.

Avtal träffat mellan MRK och HMS.

Femårsavtal har träffats för att reglera samarbetet mellan banägaren MRK och Hyllinge MS HMS.


Vid Lucia mötet undertecknades och utbyttes högtidligt de nu träffade avtalen mellan MRK och HMS.
Avtalen består av tre avtal, Samarbetsavtal, Hyresavtal och Kvällsträningar.
Samarbetsavtalen reglerar när HMS är teknisk arrangör åt MRK som t.ex. vid STCC.
Hyresavtalet reglerar de dagar som HMS hyr för sina egna arrangemang. Och slutligen kvällsträningarna som nu kommer att ordnas gemensamt med MRK, där HMS står för genomförande och där överskott eller underskott delas lika.

Förhandlingarna har pågått i över 6 månader och det har ställts stora krav på båda parter för att slutligen komma fram till kompromisser som jag hoppas skall var till stort gagn för båda parter och en grund för att fortsatt gått samarbete de närmaste 5 åren.

Kaj Bornebusch
ordförande

© Copyright 2001-2020, Hyllinge MS - Hyllinge Motorsällskap. http://www.hyllingems.se
Senast uppdaterat 2006-12-14 av Kaj Bornebusch
1850 besökare sedan 2006-12-14

Nyheter Medlemmar
2020-01-11
Motioner/förslag till årsmötet

Kallelse och inbjudan till Årsmöte

2020-01-07
Årets.......

2019-12-08
HMS Ungdomsfond

 Fler nyheter »
Veckans jubilarer
Susanna Söderhielm,
Båstad (55)

Joakim Söderström,
Bjärred (55)

Grattis!

Nya medlemmar
2020-01-08
Olle Haraldsson
Thomas Jansson

2020-01-02
Johan Jarl

Välkomna!