Publik | Medlemmar | Kalender | Bilder | Resultat & Arkiv
Medlemmar

På gång

Webmaster

Läs mer om Hyllinge MS miljöarbete

Mediabevakning
Hyllinge MS

Aktuell Motorsport

Elander IT Webbhotell

Ring Knutstorp

Svensk Racing

Hyllinge MS News 2002-10-21
Ny regel ’EU-licens’ !!
OBS!! - Ny regel fr o m 2003 - OBS!!

Gällande
Tävlande och tävlingar enligt regler för ’EU-licens’

För närvarande gäller att en nationell tävlingslicens utfärdad i ett EU-land ( samt Andorra, Island, Monaco, Norge, San Marino och Schweiz), försedd med EU-flagga, gäller för att delta på alla nationella tävlingar i Sverige. Denne förare följer då helt vårt svenska regelverk.

På samma sätt kan varje svensk förare med motsvarande typ av svensk förarlicens delta i nationella tävlingar inom dessa 21 länder.

FIA World Motor Sport Council (= högsta beslutande organ inom internationella bilsportförbundet) beslutade vid sitt senaste möte (2 oktober) dock att denna möjlighet till gränsöverskridande tävlande på nationell nivå ska begränsas. Fortsättningsvis kommer endast professionella förare att ha denna möjlighet. (Definition av professionell förare är att denne har sin huvudsakliga utkomst från bilsporttävlande).

Från år 2003 kommer möjlighet till gränsöverskridande tävlande på nationell nivå i racing, dragracing, karting, rally och rallycross, att begränsas till tävlingar, som i förväg anmälts till FIA – via vårt distrikt Södra Bilsportförbundet och Svenska Bilsportförbundet – som ’National Event with Authorised Foreign Participation’ (NEAFP). (Denna typ av tävling kommer att beläggas med en speciell FIA-avgift).

Om Du, som innehar svensk förarlicens, vill delta i en nationell tävling inom ’EU’, behöver Du inte vidta andra åtgärder jämfört tidigare mer än att kontrollera att berörd tävling är anmäld som NEAFP-tävling. Har inte arrangören gjort denna anmälan får Du inte delta.

Frågor? Kontakta Claes-Göran Elofsson claes.elofsson@telia.com.© Copyright 2001-2020, Hyllinge MS - Hyllinge Motorsällskap. http://www.hyllingems.se
Senast uppdaterat 2002-12-31 av Mikael Persson
1655 besökare sedan 2002-10-21

Nyheter Medlemmar
2020-01-11
Motioner/förslag till årsmötet

Kallelse och inbjudan till Årsmöte

2020-01-07
Årets.......

2019-12-08
HMS Ungdomsfond

 Fler nyheter »
Veckans jubilarer
Carl-Axel Klarberg,
Brösarp (75)

Susanna Söderhielm,
Båstad (55)

Joakim Söderström,
Bjärred (55)

Fredrik Harlegård,
Helsingborg (25)

Kajsa Planntin,
Saxtorp (20)

Grattis!

Nya medlemmar
2020-01-08
Olle Haraldsson
Thomas Jansson

2020-01-02
Johan Jarl

Välkomna!