Ivarsson får nytt stöd

Daniel Ivarsson får stöd från nytt håll nu, läs!Sven-Åke Magnusson (ProTech) och Rolf Andersson (Vejby 100) är två Ängelholmare som hjälp fram många framgångsrika förare; bland annat Rickard Bengtsson i Radical, nu ska dem hjälpa Daniel i Formula Renault. Sven-Åke Magnuson har varit mycket framgångsrik inom rallyross och sidvagnsmotorcross, Rolf Andersson är en motorsportsentusiast och ägare av bilfirman Vejby 100 i Vejbystrand.… Läs mer

Luciafesten snart fullbokad

Skynda dig och boka plats. Det finns fortfarande platser kvar till Luciafesten på RK torsdag den 8 december. Klubben bjuder på Jullandgång. Lucia kommer och sjunger för oss. Den fantastiska berättaren och Dakar föraren PG Lundblad kommer. Månadsmöte med flera viktiga frågor som Klubbstuga, Funktionärsvård/värvning, Kanslist, tävlingskalender mm.… Läs mer

Kanslist sökes

Klubbens verksamhet är nu så omfattande att brainstorming mötet förordade anställning av kanslist.Vi söker därför nu en kanslist. Arbetet kan vara mycket flexibelt. Arbetsplats kan vara både från bostaden och på Ring Knutstorp. Säsongsmässigt gärna kortare arbetstid på vintern och längre under tävlingssäsong.… Läs mer

Brainstormingmöte funktionärsvärvning.

15 medlemmar hörsammade kallelsen till brainstorming mötet 2005-11-22. Problemet att lösa definierades som: Hur värva fler aktiva funktionärer och behålla de nuvarande. Vid brainstormingen fick vi fram över 50 förslag. Dessa förslag poängsattes sedan av de närvarande. Följande 8 förslag fick högst poäng (utan inbördes ordning): Klubbkanslist Ändring verksamhetsinriktning Intern värvning Eldsjäl Klubbstuga Endast tävlingar på RK Funktionärsvård Utbildning olika områden Dessa 8 förslag analyserades sedan ingående och protokollfördes.… Läs mer

Styrelseprotokoll Budgetmöte 2005-11-08

Ordinarie HMS Styrelsemöte 2005-11-08 Plats: Ring Knutstorp Närvarande: Kaj Bornebush, Åsa Larsson, Mikael Sundgren, Lennart Hoffer, Per Henrik Ekholm, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Anders Gustavsson, Jörgen Olsson, Magnus Lörd, Jörgen Prahl samt hedersordförande Valter Nilsson Anmält förhinder: Tomas Olsson Närvarande inbjudna: Anders Ek, Mikael Karlsson, Markus Liljekvist Inbjudna med anmält förhinder: Pierre Persson, Östen Karlsson, Martin Cruce, Bengt Johansson, Eva Gödke §1 Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.… Läs mer

Micke Karlssons KM/DM

Vi har fått en racerapport från KM/DM den 16 oktober. Läs och njut!Då har man avverkat sin första KM/DM i historien inom banracing. Det såg ut att bli en mycket bra dag för att bevisa att cittran kan ta mål flagg vilket den hittills inte bevisat i våra två långlopptävlingar som vi har avverkat.… Läs mer

Budgetmöte, kommentarer

Budgetmötena de viktigaste mötena innom klubben näst efter årsmötena. Här mejslas framtiden ut!Budgetmöte Budgetmötena är tillfällen att på djupet gå igenom och öppet debattera nästa års planer. I vissa fall planer för flera år framåt i tiden. Vid budgetmötet 2005-11-08 diskuterades en lång rad viktiga frågor för vår klubbs framtid.… Läs mer