HMS News

2010 års första HMS-blad

Bladet skickas ut med e-post under tisdagen 16 mars. Ni som ännu inte har meddelat klubben er e-postadress kan göra detta till Anders Gustavsson, e-post angus9@telia.com samt även till medlemsregistratorn Bengt Johansson, e-post medlemsregister@hyllingems.se.

Bladet publiceras onsdag 17 mars.