HMS News

MC träningsdag 29/5

Anmälan och betalning göras i vita tornet vid ankomst till banan

Körtider kl 09:00 – 16:00.

Är man medlem i Hyllinge MS kostar det 1000 kr för heldag och 500 kr för halvdag.

Är man inte medlem i Hyllinge MS kostar det 1400 kr för heldag och 700 kr för halvdag.

Svemo reglemente gäller både motorcyklar och personlig utrustning.

Max ljud är 95 dbA vid förbifart.
P gr a de krav/bestämmelser som åligger banägaren kommer inga undantag att göras från detta. Över 95 dbA ger omedelbar svart flagg.

Vid frågor kontakta roadracing@hyllingems.se.

Välkomna till en rolig och trevlig dag på Knutstorp

Prel start tid Klass

09.00 Sidovagn

09.20 Licens >600

09.40 Licens 600

11.10 Licens 600

13.40 Licens 600

15.10 Licens <600 15.30 Olicens 15.50 Avslut (Bild: 3169)