HMS News

OBS Inställt! Söndagen den 23 augusti är det klubbmästerskap bil

Öppet klubbmästerskap i Special, Formel, RS samt Modifierad På Ring Knutstorp söndagen den 23 augusti 2015Inbjudan och tidsschema finns längst ner på sidan.

tilläggsregler (finns lägst ner på sidan)

Anmälan
Anmälan sker på anmälningsblankett (finns längst ner på sidan).

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2015-08-14 under adress:

Hyllinge MS, c/o Östen Carlsson, Rönnebergavägen 24 A:1, 241 34 ESLÖV

eller e-post osten.carlsson@telia.com

Anmäl dig helst via e-post!

Anmälan som sänds in digitalt undertecknas vid ankomsten till banan.

Anmälan är bindande när den sänts till ovanstående post- eller e-postadress.

Max buller är 95 dbA vid förbifart.
P gr a de krav/bestämmelser som åligger banägaren kommer inga undantag att göras från detta bullervärde. Över 95 dbA ger omedelbar teknisk flagg.

(Evenemang: 2015-08-23 KM Bil INSTÄLLT)
(Bild: 7292)

(Bifogad fil: 1256 Anmälningsblankett.pdf.pdf Anmälningsblankett)
(Bifogad fil: 1255 Inbj o tilläggsregler.pdf.pdf )