HMS News

Kallelse och inbjudan till Årsmöte

Årsmöte äger rum den 2 marsKlubben bjuder på kaffe och kaka vid ankomst.

Samling/medlemsavprickning kl. 15.00-15.50

Medlem som inte prickats av före kl 15,50 är inte röstberättigad på årsmötet.

Årsmöte börjar kl. 16.00

Klubben bjuder på mat efter mötet.

Motioner/Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

Årsmötet är din största möjlighet att göra din röst hörd genom att delta i all de viktiga beslut som då fattas.

Anmälan obligatorisk senast 23 februari till Bruno Friberg.
vänligen meddela om ni stannar till middag eller bara närvarar på årsmötet

Vänligen avanmäl eran anmälan om ni får förhinder.

Mobil. 0705-20 60 47

Välkomna!

Hyllinge MS Styrelsen

(Evenemang: 2017-02-25 Årsmöte)
(Bild: 7204)

(Bifogad fil: 1313 Handlingar 2017.pdf.pdf Årsmöteshandlingarna)
(Bifogad fil: 1312 valberedningens förslag till årsmöte.pdf.pdf Valberedningens förslag)