HMS News

Kallelse och inbjudan till luciamöte

Årets Luciamöte hålls i Kågerödslund lördagen den 9 decemberSamling, medlemskontroll (upprättande av röstlängd) och glöggmingel kl. 12.00 Själva mötet startar kl. 13.00 med besök av Lucia och hennes tärnor och nissar.

Klubben bjuder på en jultallrik

Mer info publiceras i denna artikel.

Anmälan görs till Bruno Friberg

Mobil. 0705-20 60 47.

Senast den 3 december

Alla är hjärtligt välkomna!

HMS styrelse

(Evenemang: 2017-12-09 Lucia möte)
(Bild: 8637)

(Bifogad fil: 1413 Valberedningens lista for 2018.pdf.pdf Valberdningens förslag)