Lördagen den 4 augusti kör vi Hyllinge Cup

Hyllinge Motorsällskap inbjuder till Hyllinge Cup
Öppet klubbmästerskap i klasserna
Modifierad, Special, RS och Formel
Ring Knutstorp
Lördagen den 4 aug 2018
Inbjudan och tidsschema finns längst ner på sidan.

tilläggsregler (finns lägst ner på sidan)

Anmälan
Anmälan sker på anmälningsblankett (finns längst ner på sidan).

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2018-07-27 under adress:

Hyllinge MS, c/o Östen Carlsson, Rönnebergavägen 24 A:1, 241 34 ESLÖV

eller e-post osten.carlsson@telia.com

Anmäl dig helst via e-post!

Anmälan som sänds in digitalt undertecknas vid ankomsten till banan.

Anmälan är bindande när den sänts till ovanstående post- eller e-postadress.

Max buller är 95 dbA vid förbifart.
P gr a de krav/bestämmelser som åligger banägaren kommer inga undantag att göras från detta bullervärde. Över 95 dbA ger omedelbar teknisk flagg.

(Evenemang: 2018-08-04 KM Bil INSTÄLLT Träningsdag)
(Bild: 8541)

(Bifogad fil: 1453 anmälan 2018 HMS.pdf.pdf )
(Bifogad fil: 1451 Inbjudan och Tilläggsregler 3.pdf.pdf )
(Bifogad fil: 1452 Tidschema 4.pdf.pdf )