Bilsportkonferens Syd 2019

Lördagen den 19 januari På Quality Hotel View Malmö
Adress: Hyllie stationsväg 29 215 32 Malmö
Vi fortsätter utveckla vårt endagskonferenskoncept från förra året. Konferensen har vi skapat tillsammans med våra sportgrensansvariga och utskott, för att ge en bild av var vi står i dag och vart utvecklingen är på väg. Det är vår bestämda uppfattning att det finns ett behov av en

Naturlig mötesplats och ett gränsöverskridande forum för motorsporten.

Hjärtligt Välkomna hälsar Södra Bilsportförbundet.

Hyllinge MS vill att klubbens funktionärer som vill delta på konferensen, anmäler detta omgående till styrelsen@hyllingems.se senast den 8 december.

Styrelsen

(Bild: 5425)

(Bifogad fil: 1468 program_konf_syd_2019.pdf.pdf )