HMS News

Rescue information.

Måndagen den 14/1 samlades gamla och nya Rescue funktionärer för en information gällande säkerhetsarbetet i klubben.

Martin Fredriksson och Mikael Karlsson informerade om arbetsuppgifter och vikten av en väl fungerande säkerhetsfunktion.

Efter informationen och fika så presenterades fordonen och utrustningen som används.
Uppslutningen var bra och känslan inför säsongen känns positiv.

(Evenemang: 2019-01-14 Rescuemötet)
(Bild: 9218)