HMS News

Kallelse och inbjudan till Årsmöte

Hyllinge Motorsällskap årsmöte lördagen den 2 marsPlats: Ring Knutstorp

lokalen ovanpå sjukstugan

Klubben bjuder på kaffe och kaka vid ankomst.

Samling/medlemsavprickning kl. 15.00-15.50

Medlem som inte prickats av före kl 15,50 är inte röstberättigad på årsmötet.

Årsmöte börjar kl. 16.00

Klubben bjuder på mat efter mötet.

Motioner/Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

Årsmötet är din största möjlighet att göra din röst hörd genom att delta i all de viktiga beslut som då fattas.

Anmälan obligatorisk senast 23 februari till Bruno Friberg.
vänligen meddela om ni stannar till middag eller bara närvarar på årsmötet

Vänligen avanmäl eran anmälan om ni får förhinder.

Mobil. 0705-20 60 47

Årsmötesdokument kommer att finnas här för nerladdning en vecka innan mötet.

Välkomna!

Hyllinge Motorsällskap

Styrelsen

(Evenemang: 2019-03-02 Årsmöte Ring Knutstorp)
(Bild: 7209)

(Bifogad fil: 1476 Handlingar 2019.pdf.pdf Årsmöteshandlingar 2019)
(Bifogad fil: 1477 Valberedningen 2019.pdf.pdf Valberedningens förslag)