Funktionärslicenskurs C

Söndag 20/10 kör vi en funktionärsutbildning C samtidigt med licenskursen!C-kursen riktar sig i första hand till medlemmar i MSCC, Hyllinge MS och BMW CS. Minimiålder 15 år.

Vad kan jag då göra med C-licens?

•Posteringschef/posteringsfunktionär

•Säkerhetspersonal

•Faktafunktionär

•Miljöchef

•Domartrainee

•Biträdande tävlingsledare

•Administrativ chef

•Parkeringsdepåansvarig

•Bandepåansvarig

•Med mera, med mera

Frukost 07:30, kursstart

08:00-16:00 frukost och lunch ingår !

Ev övernattning på banan mellan lördag och söndag går att lösa för långväga medlemmar .

Obligatorisk anmälan till max@mscc.se

(Evenemang: 2019-10-20 Funktionärslicenskurs C)
(Bild: 9201)