HMS News

Kallelse och inbjudan till Årsmöte

Hyllinge Motorsällskap årsmöte lördagen den 29 februariPlats: Ring Knutstorp

(lokalen ovanpå sjukstugan)

Klubben bjuder på kaffe och kaka vid ankomst

Samling/Medlemsavprickning kl. 15.00–15.50

Medlem som inte prickats av före kl 15.50 är inte röstberättigad på årsmötet

Årsmöte börjar kl. 16.00

Klubben bjuder på mat efter mötet

Motioner/Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor
för årsmötet.

Årsmötet är din största möjlighet att göra din röst hörd genom att delta i alla de viktiga beslut som fattas.

Anmälan obligatorisk senast 22 februari till Bruno Friberg
Vänligen meddela om ni stannar till middag eller bara deltar på årsmötet
Mobil. 0705-20 60 47

Årsmötesdokument kommer att finnas på hemsidan www.hyllingems.se
för nerladdning en vecka innan årsmötet

(Evenemang: 2020-02-29 Årsmöte)
(Bild: 9246)

(Bifogad fil: 1511 Handlingar 2020_v2.pdf.pdf Årsmöteshandlingarna)