Uppdaterad inbjudan och anmälan till ERCup-finalen

Hyllinge MS inbjuder till final-tävlingen i ERCup-serien på Ring Knutstorp 17 oktoberOBS!

Inbjudan till tävlingen på Ring Knutstorp är på grund av ’Tryckfelsnisse’ reviderad. Bl.a. har anmälningsavgiften korrigerats till korrekt belopp, SEK 3.500 och sista anmälningsdag är framflyttad till 2009-10-12.

Ändringarna är meddelade till domarordföranden och till tillståndsgivaren, Södra BF. Enligt SBF’s reglemente kan arrangören göra ändringar i inbjudan innan anmälningstiden gått ut utan att anmälda team behöver godkänna detta.

De team som redan anmält sig erbjudas att återta sin anmälan. Övriga anmälda team kan komplettera sin inbetalning med mellanskillnaden snarast. De team som ännu inte anmält sig och betalat in avgiften till arrangören uppmannas att ladda ner och läsa den reviderade inbjudan.

Ring Knutstorp 2009-10-07

Hyllinge MS

Org.kom.

Evenemang: 2009-10-17 ERCup Långlopp Bil
Bifogad fil: 710 – Anmälningsblankett.pdf. (Anmälningsblankett ERCup 17 oktober)
Bifogad fil: 748 – ERCup 2009-10-14.pdf. (Anmälda 2009-10-14)
Bifogad fil: 745 – Folksam_Mekanikeranmalan.pdf. (Mekanikeranmälan)
Bifogad fil: 713 – Inbjudan 2009-10-17 rev.pdf. (Reviderad inbjudan ERCup 2009-10-17)
Bifogad fil: 747 – Startbekräftelse rev4.pdf. (Startbekräftelse)