Begravning

Dom som vill vara med och ta farväl av våra medlemmar Axel Hellstrand och Anders Gustavsson

Anders Gustavsson
Axel Hellstrand

Begravning torsdagen den 25 juni
Anders Gustavsson kl.13,30 i Ängelholm
Axel Hellstrand kl. 14,00 i Kävlinge

Kontakta Bruno Friberg
mobil. 0705-20 60 47

Arkiv 2015