Kontaktpersoner

Vem skall jag kontakta i olika frågor? Här hittar du förhoppningsvis den kontaktperson du letar efter inom Hyllinge Motorsällskap.

Nya medlemmar, adressändringar
Tyrone Haraldsson, 0707-55 54 26, medlemsregister@hyllingems.se

Ungdomsansvarig
Matilda Adolfsson, 0768-68 48 62
Joel Ekström, 0766-35 43 45, ungdom@hyllingems.se

Licensfrågor Bil
Claes-Göran Elofsson, 0703-29 13 31, claes.elofsson@telia.com

Licensfrågor MC
Styrelsen, 0418-806 19, styrelsen@hyllingems.se

Press & Media
Anders Bohman, 0709-41 42 59, ordforande@hyllingems.se

Räddning
Torbjörn Fredriksson 0706-68 03 42
Kim Dahlström, 0708-68 23 33, brand@hyllingems.se

Ambulans / Sjukvård
Mikael Karlsson, 0735- 30 75 81, sjukvard@hyllingems.se

Banfunktionärer
Kent Bengtsson, 0709-80 63 55, banfunk@hyllingems.se

Hemsidesansvarig
Jörgen Olsson, 0702- 61 09 21, webmaster@hyllingems.se

Sportgrenskoordinator banracing
Tyrone Haraldsson, 0707-55 54 26, banracing@hyllingems.se

Sportgrenskoordinator rally
Per-Henrik Ekholm, 0418-802 05, rally@hyllingems.se

Sportgrenskoordinator rallycross
Johan Adolfsson, 0791-00 74 04, rallycross@hyllingems.se

Sportgrenskoordinator roadracing
Styrelsen, 0418-806 19, roadracing@hyllingems.se


Hyllinge Motorsällskaps styrelse

styrelsen@hyllingems.se

Ordförande
Anders Bohman, 0709-41 42 59, ordforande@hyllingems.se

V. Ordförande
Mikael Karlstedt, 0709-54 55 65, m.karlstedt@outlook.com

Sekreterare
Jörgen Olsson, 0702-61 09 21, sekreterare@hyllingems.se

Ledamot
Bruno Friberg, 0705-20 60 47, br.friberg@telia.com

Ledamot
Johan Adolfsson, 0791-00 74 04, adolfsson71@gmail.com

Ledamot
Mikael Karlsson, 0735-30 75 81, mikael.m.karlsson@gmail.com

Ledamot
Martin Fredriksson, 0706-50 35 45, martin.fredriksson@betongindustri.se

1:e suppleant
Joel Ekström, 0766-35 43 45, j.ekstroom@outlook.com

2:e suppleant
Jane Rosdahl, 0706-99 88 58, cowgirl67_@hotmail.com

3:e suppleant
Rolf Andersson, 0734-22 78 18, ollegul@me.se

Kassör
Irene Eriksdotter, 0706-68 50 99, kassor1@hyllingems.se

Kassör
Olle Liljekvist, 0733-54 18 82, kassor2@hyllingems.se

Övriga funktionärer

Hedersordförande
Tyrone Haraldsson, 0707-55 54 26, hedersordforande@hyllingems.se

Revisor
Lennart Hoffert, 0705-40 57 39, revisor@hyllingems.se

Valberedning

Vi i valberedningen vill gärna höra dina synpunkter. Hör av dig till någon av oss. All information behandlas konfidentiellt.

valberedningen@hyllingems.se

Ordförande
Gunilla Haraldsson, 0707-55 54 07

Ledamot
Karlo Helgesson, 0706-54 54 12, karlo.helgesson@gmail.com

Ledamot
Torgny ”Tojje” Johansson, 0705-31 44 92, tojje59@gmail.com


Officiell adress

Hyllinge Motorsällskap
Box 50
268 05 KÅGERÖD
Tel: 0418-806 19
E-post: info@hyllingems.se

Organisationsnummer 844000-2551


Bankuppgifter

Bankgiro: 863-1103
BIC/SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE8880000831390741398242

Medlemsavgifter
Bankgiro: 471-6791

(Sidansvarig: Hyllinge MS styrelse)