Biltävling 1962-10-07

Avskrift av programblad

Knutstorp Bilbana

Officiellt Program
för Biltävlingen
Knutstorpsbanan

Söndagen den 7 oktober 1962 kl. 13.00

Ärade publik!

Hyllinge Motorsällskap inleder i dag en ny epok i sin verksamhet. Vi har följt bilismens enorma utveckling, och funnit att bilsporten behöver ett handtag på väg.

Sedan flera år har inom klubben diskuterats möjligheterna för byggande av en permanent bana för utövande av hastighetstävlingar med bilar. Dessa drömmar har under den gångna sommaren blivit verklighet, och vill vi i dag presentera en bilbana i dess första skede. Så småningom har vi för avsikt att permanenta banan, men vill vi först prova banans sträckning och utformning i övrigt, för att i god tid avhjälpa eventuella svagheter.

Vi ber därför om överseende ifall någon detalj skulle brista, vårt mål är emellertid som alltid att göra det bästa möjliga. Dock hoppas och tror vi att Ni kära motorpublik skall få valuta för dagens besök på Knutstorp. Och lovar vi att återkomma med större arrangemang kommande år.

Publik, press, förare och övriga gäster hälsas
Hjärtligt välkomna
HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP

Programomslag 1962-10-07
Programomslag 1962-10-07

Evenemang: 1962-10-07 Biltävling

Arkiv 1962