Inbjudan

Dags för funktionärskurs Steg 1 bilTisdagen den 29 oktober kl 18.30 (prick) startar ovannämnda funktionärskurs. Du som under året, eller tidigare, på ett eller annat sätt tjänstgjort vid minst två tävlingar (= ’innehar’ s.k. D-licens eller bara noterat Ditt namn, adress och personnummer hos ’Din chef’) skall givetvis anmäla Dig till denna kurs. Ta detta tillfälle i akt att förkovra i Dig bilsportens regelverk och samtidigt ’klassa upp’ Dig till en C-licens. Efter genomgången kurs kan (och naturligtvis skall) Du omedelbart ansöka om en C-licens. Licensansökningsblanketten får Du av undertecknad.

Kursen kostar 150 kr men är absolut avgiftsfri för HMS-medlem. Du som inte har Svenska Bilsportförbundets regelverk, får detta på kursen. Givetvis bjuds det på en fika. Vi håller till i klubbstugan på Ring Knutstorp. Kursomfattningen är c:a fyra timmar och kursledare är Alf Nordin samt undertecknad.

Alla är naturligtvis välkomna, d v s även Du som tillhör en annan klubb. För att då få en någorlunda aning hur många som kommer vill jag ha en förhandsanmälan, senast torsdagen den 24/10. Du anmäler Dig till undertecknad, antingen per e-post: claes.elofsson@telia.com eller fax: 040-46 15 80. Har Du frågor kan Du maila/faxa nämnda adress/nummer.
Kom i god tid eftersom vi börjar prick kl. 18.30.

Claes G Elofsson

Evenemang: 2002-10-29 Funktionärskurs steg 1 – Bil
Bild: 772