Jamina Möter….

Jag heter Jamina Loxly och under Jubilerings året 2013 var jag med på Jubileumsträffarna som var under våren. Där träffade jag många intressanta människor.

Jag tänkte att jag skulle dela med mig av dessa möten. Möten med människor som varit med och format Klubben och även dom som formar klubben idag.

Jag hoppas att ni kommer tycka om det ni läser.

Jamina

Intervju med Axel Hellstrand

Intervju med Claes Elofsson

Intervju med Arne Bohman

Intervju med Angelica ’Minna’ Haraldsson

Intervju med Bruno Friberg

Intervju med Marcus Liljekvist

Intervju med Sven & kurt Persson

Intervju med Tyrone Haraldsson

Intervju med Bertil & Karin Larsson

Intervju med Lennart Bengtsson

Intervju med Alf & Eva Nordin

Bild: 7582