Kallelse

Alla Hyllinge Motorsällskaps medlemmar kallas till årsmöte Torsdagen den 12 December klockan 19.00.
Som vanligt är platsen festlokalen i Hög på vägen mellan Löddeköpinge och Kävlinge (skyltar finns från stora vägen).

Det bjuds på mat därför måste man anmäla sig senast Fredagen den 6 December till Kjell Strandberg

Tel: 046-70 67 75, 0702-94 83 48,

Fax: 046-70 67 97, eller

epost: strandbergsbil@telia.com

Varmt välkomna!

/ Styrelsen

Motioner till årsmötet

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, alltså senast den 14 november.

Från valberedningen

Vi utgår från att Du som haft en funktion under detta året är villig att fortsätta även under nästa år om du inte hör av dig till någon av oss i valberedningen.

Har Du något förslag eller är Du ny och vill vara med vara med, hör då också av dig. Vi är intresserade av alla förslag. Till styrelsen söker vi särskilt RR- och även tjej- representanter!

Ring Kaj 042-120 100 eller email kaj.bornebusch@ifho.nu,
eller Bruno 070-5206047.

Evenemang: 2002-12-12 Årsmöte
Bild: 562