Kallelse och inbjudan till luciamöte

Årets Luciamöte hålls i Kågerödslund lördagen den 9 december
Luciatåg. Foto: Jamina Loxly

Samling, medlemskontroll (upprättande av röstlängd) och glöggmingel kl. 12.00 Själva mötet startar kl. 13.00 med besök av Lucia och hennes tärnor och nissar.

Klubben bjuder på en jultallrik

Mer info publiceras i denna artikel.

Anmälan görs till Bruno Friberg
Mobil. 0705-20 60 47.
Senast den 3 december

Alla är hjärtligt välkomna!
HMS styrelse

Valberedningens lista för 2018

Arkiv 2017