Nomineringar till Årets…

Årets Funktionär. Foto: Martin Cruce

Styrelsen skulle vilja ha in namn förslag på:

Årets förare/Team BIL
Årets Förare/Team MC
Årets Ungdom
Årets Funktionär

Skriv ner namn & en motivering varför denna person/team ska få denna utmärkelse Skicka till sekreterare@hyllingems.se.

Arkiv 2015