Officiellt Program 1964-07-12

SM TT-loppet
Programomslag.

Ring Knutstorp
Söndagen den 12 Juli 1964 kl. 13.00

Välkommen till premiär på Ring Knutstorp!

Hyllinge Motorsällskap, som här på Knutstorp arrangerat ganska många SM- och VM-tävlingar i motocross och även SM i HL för bilar, har i och med dagens tävling utökat sin verksamhet genom att arrangera en HL-tävling (i dagligt tal kallad TT) för motorcyklar. Vi har även fått SVEMO:s förtroende att få denna tävling inramad i årets Svenska Mästerskap, ett förtroende som vi äro både glada och stolta över.

Verksamheten inom denna tävlingsgren har vissa tidsepoker varit mycket stort har i Skåne. Många minns väl ännu storhetstiden på gamla Saxtorp under 30-talet och de många trevliga ”Skåneloppen” vid Kristianstad. Sedan 1961 har HL-sporten i mc legat nere i denna landsänden.

I dag är det alltså premiär för denna tävlingsform på RING KNUTSTORP, och är det vår förhoppning att tävlingen skall ge såväl förare som publik ett gott utbyte. Vi äro medvetna om att hanan är kort och att det därigenom inte kan bli tal om hastigheter i stil med vad som presterades på våra föregångares banor. Men äro vi övertygade om att det kan bli god ”fight” förarna emellan, och det är väl ändå det som är det trevligaste. Emellertid har vi planer på utbyggnad av banan snarast möjligt.

Till markägare, berörda myndigheter, pressen och företag av olika slag samt många andra som gjort det möjligt för oss att arrangera denna SM-tävling ber vi få framföra ett varmt tack.

Intresset för tävlingen har varit stort bland förarna och startar alla landets elitförare inom HL-grenen för att kämpa om de åtråvärda SM-poängen.

Det är därför med stor glädje vi hälsar publik, press, förare och SVEMO:s representanter hjärtligt välkomna till RING KNUTSTORP.

HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP
Tävlingskommittén.

Arkiv 1964