Program Banracing och Roadracing SM 1970-06-14

Banracing och Roadracing SM 1970-06-14

VÄLKOMNA TILL NYA RING KNUTSTORP !

Hyllinge Motorsällskap har i dag förmånen bjuda sin trogna publik välkommen till ett ombyggt ocn annorlunda RING KNUTSTORP.

Det har alltid varit klubbens fortlöpande strävan att söka förbättra tävlingarna och arrangemangen omkring dessa.

Klubben arrangerade sin första tävling, motocross, på denna historiska mark den 29 April 1951. Genom idogt arbete av Klubbens medlemmar förbättrades banan undan för undan för att så småningom anses som en av Europas
bästa. SVEMO anförtrodde klubben ett tiotal SM-tävlingar ocn inte mindre än sex VM-tävlingar i denna gren under de år som gått.

Tack vare detta stora intresse och goda publiktillströmning fick klubben
möjlighet att följa med tidens utveckling. Och när intresset för bilar och bilsport i början av 60-talet knackade på dörren för utrymme till bedrivande av dylik
verksamhet, lades 1962 grunden till den första epoken av asfaltsbanan på RING
KNUTSTORP. Och efter 2 tävlingar på grusunderlag asfalterades banan 1963. Det har sedan dess utkämpats många hårda ocn trivsamma fighter på denna
lilla stämningsfulla arena.

Redan när den första asfaltbanan byggdes stod det klart att den var i minsta och trångaste laget, men pengarna räckte inte till mera den gången. Hösten 1969 beslutades att bygga ut banslingan till det dubbla. Det har inneburit en stor satsing för klubben, men vi har hela tiden varit övertygade om att det skulle bli till fromma för motorsporten och motorismen i sin helhet.

Vi känner mycket stor tacksamhet för den stora välvilja och förståelse våra värderade markagare, Grevarna Rutger och Arvid Wachtmeister visat oss. Samma gäller kommun och övriga berörda myndigheter samt entreprenören Nya Asfalt AB.

Den tidiga och långa vintern har försvårat och försenat utbyggnadsarbetet avsevärt. Detta har i sin tur medfört problem att få anläggningen helt tip-top till dagens invigningstävling. Vi ber publiken om överseende för de detaljer som inte hunnit färdigställas. Men det är vår oförtröttliga strävan att allt efter hand skall bli så trivsamt och praktiskt som möjligt.

Denna weekends tävlingar är, på grund av brist på tävlingsdagar, egentligen
2 tävlingar sammanslagna. Vi äro medvetna om att programmet är i mastigaste
laget genom att vi redan i höstas åtagit oss att arrangera SM-tävling för såväl
bilar som motorcyklar för att kampa om de åtråvärda SM-poängen, plus att de
alltid populära F3-orna är med och visar bilsport på högt plan.

Det är vår förhoppning att såväl publik som förare skall finna god trivsel och stämning på RING KNUTSTORP i sin nya utformning.

Känn Er alla mycket välkomna!
HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP

Evenemang: 1970-06-12–1970-06-14 Banracing & Roadracing SM
Bild: 872