Referat RM Banracing

Foto: Hans Runesson, Scandia Photoexpress, Malmö.

Lena Winbladh från Helsingborg, gratulerar någon okänd. Lena tävlade själv för Hyllinge MS i Formel Vee och Sports 2000.

Arkiv 1978