Stadgar

…för den ideella föreningen Hyllinge Motorsällskap med hemort i Svalövs kommun, bildad 1948.
Ursprungliga stadgar fastställda av årsmöte 1948.

Revidering av ursprungliga stadgar har fastställts av extra årsmöte 1994-08-04, ordinarie årsmöte 1996-02-08, 1997-02-06, 2002-12-12, 2007-01-18 samt 2014-03-01.

Bild: 51
Bifogad fil: 1244 – Stadgar_2014-03-01.pdf. (Stadgar 2014-03-01)