Startlistor KM RR

Startlistor för motorcyklarna till klubbmästerskapet den 26 augusti.Startlistor per den 22/8 kl. 20.45.
Hyllinge MS förbehåller sig rätten att ev. ändra i listorna om detta blir nödvändigt.

De som fått sig startnummer tilldelade får siffror av oss.
Evenemang: 2006-08-26 Öppet KM RR/Bil
Bifogad fil: 355 – Startlista060826.xls.