Tack!

Diesel. Foto: Johan Wramfelt

Kjell Strandberg vill tacka klubben och medlemmarna för uppvaktningen på hans 80 årsdag
Det gjordes en insättning på Gunnar Nilssons Cancerstiftelse.

Arkiv 2018