Tävlingsinbjudan 2001-05-27

Hyllinge MS
inbjuder till
Super EVO-Lution Cup
Ring Knutstorp 26-27 maj 2001
1:a deltävlingen i
Super EVO-Lution Cup i Rallycross
och Junior SM i Rallycross 2001

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.

 1. Arrangör: Hyllinge Motorsällskap, Box 42, 260 22 Tågarp
 2. Tävlingsplats: Ring Knutstorp, Kågeröd Tel. tävlingsdagarna 0418-80619, Fax. tävlingsdagarna 0418-83197
 3. Tävlingsbana: Banan är ca. 1150 m och består av ca. 60% asfalt.
 4. Tävlingsledare: Thomas Lindsjö Tel. 046-775079, 0708-954757
 5. Domarordförande: Sune Sandberg, Arboga Tel. 0589-13125, 0705-605985
 6. Teknisk kontrollant: Bo Karlsson, Onsala Tel. 0300-29872, 0704-670487
 7. Preliminär tidsplan: Enl. separat tidsplan.
 8. Deltagare: Enl. reglemente för Super EVO-Lution Cup och Junior SM i Rallycross 2001.
 9. Tillåtna bilar: Enl. reglemente för Super EVO-Lution Cup och Junior SM i Rallycross 2001.
 10. Startnummer: Bakgrund och siffror erhålles för 25:- / tävling.
 11. Anmälan: Skall ske på SBF:s blankett och vara arrangören tillhanda senast den 12/5 under adress: Kenneth Karlsson, Box 163, 751 04 Uppsala.
 12. Startavgift: 1000:- för Super EVO-Lution Cup vilket betalas vid ankomst.
 13. Reklam: Enl. reglemente för Super EVO-Lution Cup och Junior SM i Rallycross 2001.
 14. Tävlingsgenomförande: Enl. reglemente för Super EVO-Lution Cup och Junior SM i Rallycross 2001.
 15. Resultat: Anslås på anslagstavlan under pressläktaren.
 16. Ansvar: Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA, SBF, den arrangerande klubben samt dess tävl. ledn. och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall, el dyl.
 17. Avlysning: Vid fall av force majeure eller för få anmälningar äger arrangören rätt att i samråd med domarordförande avlysa tävlingen.
 18. Fri entré: Varje anmäld start erhåller 1 st bilpass och 4 st personpass till maskindepån.
 19. Upplysningar och Thomas Lindsjö Tel. 046-775079, 0708-954757 återbud: Kenneth Karlsson Tel. 0708-218730

Väl mött på Ring Knutstorp!

Organisationskommittén Hyllinge MS

Arkiv 2001