Tävlingsinbjudan

Hyllinge MS

inbjuder till

Super EVO-Lution Cup

Ring Knutstorp 26-27 maj 2001

1:a deltävlingen i

Super EVO-Lution Cup i Rallycross

och Junior SM i Rallycross 2001

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.

Arrangör: Hyllinge Motorsällskap, Box 42, 260 22 Tågarp
Tävlingsplats: Ring Knutstorp, Kågeröd
Tel. tävlingsdagarna 0418-80619, Fax. tävlingsdagarna 0418-83197
Tävlingsbana: Banan är ca. 1150 m och består av ca. 60% asfalt.
Tävlingsledare: Thomas Lindsjö Tel. 046-775079, 0708-954757
Domarordförande: Sune Sandberg, Arboga Tel. 0589-13125, 0705-605985
Teknisk kontrollant: Bo Karlsson, Onsala Tel. 0300-29872, 0704-670487
Preliminär tidsplan: Enl. separat tidsplan.
Deltagare: Enl. reglemente för Super EVO-Lution Cup och Junior SM i Rallycross 2001.
Tillåtna bilar: Enl. reglemente för Super EVO-Lution Cup och Junior SM i Rallycross 2001.
Startnummer: Bakgrund och siffror erhålles för 25:- / tävling.
Anmälan: Skall ske på SBF:s blankett och vara arrangören tillhanda senast den 12/5
under adress: Kenneth Karlsson, Box 163, 751 04 Uppsala.
Startavgift: 1000:- för Super EVO-Lution Cup vilket betalas vid ankomst.
Reklam: Enl. reglemente för Super EVO-Lution Cup och Junior SM i Rallycross 2001.
Tävlingsgenomförande: Enl. reglemente för Super EVO-Lution Cup och Junior SM i Rallycross 2001.
Resultat: Anslås på anslagstavlan under pressläktaren.
Ansvar: Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA, SBF, den
arrangerande klubben samt dess tävl. ledn. och funktionärer frånsäger sig allt
ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall, el dyl.
Avlysning: Vid fall av force majeure eller för få anmälningar äger arrangören rätt att i
samråd med domarordförande avlysa tävlingen.
Fri entré: Varje anmäld start erhåller 1 st bilpass och 4 st personpass till maskindepån.
Upplysningar och Thomas Lindsjö Tel. 046-775079, 0708-954757
återbud: Kenneth Karlsson Tel. 0708-218730

Väl mött på Ring Knutstorp!

Organisationskommittén
Hyllinge MS

Evenemang: 2001-05-26–2001-05-27 Rallycross