Tidsschema (prel) 2001-05-27

Fredag 25/5
15.00 - 22.00	Anmälningssekretariatet öppet
15.00 - 20.00	Cafeterian öppen
15.00 - 17.00	Infart med höga fordon endast i begränsad omfattning (banan uthyrd)
17.00 - 22.00	Fri infart till depån
18.00 - 21.30	Besiktning
22.00		Depågrindarna stängs
22.00 - 07.00	Depåtystnad

Lördag 26/5
07.00		Anmälningssekretariatet öppnar
07.00		Depågrindarna öppnas
08.00 - 20.00	Cafeterian öppen
08.00 - 10.30	Besiktning
09.00		Träning för förare utan startgaranti (i reservnr. ordning)		3 varv, 1 gång
09.30		Tidskval 1, för förare utan startgaranti (i reservnr. ordning)		2 varv, 1 på tid
10.00		Tidskval 2, för förare utan startgaranti (i reservnr. ordning)		2 varv, 1 på tid
10.30 -(11.30)	Obligatorisk träning.      Startordning:	Juniorer, klass 2, klass 1	3 varv, 1 gång
11.30 - 12.30	LUNCH
12.15		Förarsammanträde				Besiktningshallen
12.45 -(14.30)	Kvalomgång 1 (förlottade heat)			3 varv
14.45 -(16.30)	Kvalomgång 2 (förlottade heat)			3 varv
19.00		PARTY
22.00		Depågrindarna stängs
22.00 - 07.00	Depåtystnad

Söndag 27/5
07.00		Anmälningssekretariatet öppnar 
07.00		Depågrindarna öppnas 
08.00		Cafeterian öppnar
08.00		Biljettförsäljning börjar
09.00 -(09.45)	Warm up (ej obligatorisk).  Startordning:	Juniorer, klass 2, klass 1	2 varv, 1 gång
10.00 -(11.45)	Kvalomgång 3 (förlottade heat)			3 varv
12.00 -(13.45)	Kvalomgång 4 (förlottade heat)			3 varv
13.45		Lunchpaket utköres		
14.15 -(15.25)	Finaler. Startordning:
		C-final klass 2, klass 1		5 varv
		B-final klass 2, klass 1		5 varv
		A-final Juniorer, klass 2, klass 1	5 varv
15.35	Prisutdelning

Arkiv 2001