Välkommen 1976-08-08

…till Ring Knutstorp!
Programblad framsida.

Två gånger om året bjuder vi på Rally Cross på Ring Knutstorp. Annandag Pingst gick årets EM-tävling av stapeln, och idag årets internationella inbjudningstävling. Flertalet av Europaeliten, som deltog i EM-tävlingen, återser vi i dag. Detta uppfattar vi som ett tecken på att man trivs på Ring Knutstorp och våra tävlingar.

I dagens tävling kör samtliga förare 3 kvalheat av vilka de 2 bästa tiderna får tillgodoräknas. De 4 snabbaste går till A-final jämte segraren i B-final. Till B-final går tiderna 5 — 8 jämte segraren i C-final. Till C-final går tiderna 9—12 jämte segraren i D-final. Och till D-final gar tiderna 13 — 17, Detta innebär att en skicklig förare med maximal tur kan vinna alla finalerna. Så gjorde Dick Riefel 1975.

Med kännedom om de svenska förarnas kämpaglöd kan man utgå ifrån att de utländska förarna får bjuda på allt sitt kunnande för att ha någon chans att snuva de svenska vikingama med Rolf ”Myggan” Nilsson, Jan Lundgårdh, Lasse Nyström, PI Walfridsson, Mikael Nordstrom m.fl. i spetsen.

Med förhoppning om en spännande och trivsamm Rally Cross-tävling ber vi få få hälsa vår trogna publik, förare, press och övriga gäster HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till RING KNUTSTORP.

HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP
Organisationskommitten.

– – – – – – – – – –

WELCOME TO RING KNUTSTORP!
Two times each year we have Rallycross at Ring Knutstorp. The Day after WhitSunday the EM race was arranged and today this years international race. The pick of Europe, who compete in the EM race, we see today again. This we see as a sign of that the have a sense of wellbeing at Ring Knutstorp and our races.

In todays race all drivers compete in 3 qualifying heats from which the 2 total best times will be couinted. The 4 fastes plus the winner of the B-final participate in the A-final. In the B-final participate drivers with time 5 — 8 plus the winner of the C-final. In the C-final participate drivers witch time 9—12 plus the winner of the D-final and in the D-final participate drivers with time 13-17. This involve that a skilful driver with maximal luck could be the winner of all finals. So did Dick Riefel 1975.

With knowledge about the fighting spirit of the Swedes the foreing drivers must show there absolute best to have a chance over the swedish Vikings headed Rolf ”Myggan” Nilsson, Jan Lundgårdh, Lasse Nyström, Mikael Nordstrom and so on.

With exepectation of an exciting and congenial Rallycross race we greet our faithfully spectaters, drivers, press and remaining guestskindly welcome to RING KNUTSTORP.

HYLLING MOTORSÄLLSKAP
The Organizers.

Klippt ur programbladet.

Arkiv 1976