Verksamhetsberätt.

Avskrift av verksamhets-berättelsen, ur Årsmötes-handlingarna.VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för Hyllinge Motorsällskap avger härmed följande berättelse över klubbens verksamhet och förvaltning under tiden 1 oktober 2000 – 30 september 2001.

KLUBBENS OMFATTNING

Den 30 september var det totala antalet medlemmar 606. Av dessa var 12 under 18 år. Föregående år var totala medlemsantalet 650.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Ordförande:Erik Holmquist
Vice ordförande:Kjell Strandberg
Sekreterare:Eva Gödke (t o m 0105)
Ledamot:Thomas Lindsjö
Ledamot:Martin Cruce
Ledamot:Claes-Göran Elofsson
Ledamot:Vakant
Suppleant:Göran Vejmarker
Suppleant:Svenharry Åkesson
Suppleant:Bengt Johansson (t f sekreterare fr o m 0106)
Kassör:Lennart Hoffert
Hedersordförande:Kaj Bornebusch
Hedersordförande:Valter Nilsson

REVISORER
Revisor:Per-Erik Björkbring
Revisor:Rolf Gardebrand
Suppleant:Eva Nordin

SPORTGRENSANSVARIGA
Racing:Martin Cruce
Rally:Claes-Göran Elofsson
Rallycross:Thomas Lindsjö
Roadracing:Eva Gödke

TÄVLINGSLEDARE
Racing:Martin Cruce
Racing – klubb/långlopp:Markus Liljekvist
Rallycross:Thomas Lindsjö
Roadracing:Eva Gödke
Roadracing – klubb:

SAMMANTRÄDEN

Klubbens årsmöte avhölls den 14/12 2000. 6 st medlemsmöten och 1 trivselkväll har arrangerats. Styrelsen har haft 12 ordinarie samt 2 extra styrelsemöten. Utskott och kommitteer har sammanträtt i den omfattning som respektive arrangemang krävt.

REPRESENTATION

Klubben har varit representerad i styrelser, utskott förarföreningar mm.
HMS funktionärer har tjänstgjort vid en mängd andra klubbars arrangemang. Klubben medverkade också på motormässan i Malmö

TÄVLINGSVERKSAMHET

Rallycross

Årets engagemang bestod av premiärtävlingen i Super EVO-Lution Cup samt Junior SM i Rallycross. Tävlingen sändes även på TV5 med Dan ’Rally-Kalle’ Andersson som speaker. Produktionskostnaderna fick vi betala men det skulle lätt lösas med reklamintäkter, trodde vi. Veckan före tävlingen fick vi nej från två större företag som varit mycket positiva till TV-sändningen tidigare. Svalövs Kommun hoppade dock snabbt in och hjälpte till att minska förlusten. Tävlingarna flöt bra och tidschemat kunde hållas trots mer än 110 startande. Alla funktionärer gjorde ett mycket bra jobb, trots att domarordföranden och vi inte hade riktigt samma uppfattning om hur en RC tävling skall köras. År 2002 kommer vi tillbaka med en deltävling i Götalands-cupen(men då väljer vi själv domare).

Organisationskommittén i Rallycross

Roadracing

Säsongen är över, och här sitter jag med det ekonomiska utfallet från årets SM-deltävling i augusti. Tyvärr, tävlingen gick back med ca 30.000:-. Det berodde inte på funktionärsinsatserna, som var lysande som vanligt, nej, under året var det mycket prat om Knutstorp som bana, vilka partier som var farliga, asfalten sliten osv. Detta gjorde att det kom betydligt mindre antal förare än normalt.

Det är inte bara tomt prat utan också en del som behöver åtgärdas inför nästa säsong. Detta resulterade i en ny banbesiktning i oktober, vilken jag inte vet det exakta resultatet av.

Men, skam den som ger sig……vi har sökt SM till år 2002 ändå, närmare bestämt 4-5/5. Och….jag räknar med att Ni ställer upp, eller hur?

Med varma MC-hälsningar / Eva Gödke

PS. Debutant-tävlingen har vi inte planerat i dagsläget. PS

STCC 2x Årets höjdare

Ja, med vilka andra ord kan man annars sammanfatta årets båda STCC-tävlingar på Knutstorp. Trots lite inkörningsproblem med funktionärsincheckning vid den 1:a tävlingen och dåligt väder vid den 2:a, så genomförde klubben tillsammans med banbolaget 2 mycket bra tävlingar. Organisationskommittén vill på detta sätt förmedla ett STORT TACK till alla funktionärer och medarbetare, egna såväl som inlånade, för en helhjärtad insats.
STORT TACK också till våra samarbetspartners, MotorEvents AB, Motorbanan Ring Knutstorp AB, STCC AB och Kvällsposten för det goda samarbetet.

Organisationskommittén /gm Anders Gustavsson

DM/Klubbtävlingar 2001

En liten ’titt i backspegeln’ ger ett omedelbart och bestående intryck av Volvo Original-bilarnas intåg i DM. Vid vår premiärtävling i april kom många till start (= succé?). Tydligtvis finns det ett uppdämt behov för fler tävlingstillfällen för denna klass hos oss i södra landsändan. Hur-som-helst, apriltävlingen avverkades på ett mycket proffsigt sätt. Våra duktiga funktionärer, erfarna och oerfarna – unga och ’gamla’, ställde upp med en stor portion entusiasm – nästan som om alla resonerade i termer likt ÄNTLIGEN är det dags.

Finaltävlingen i oktober rönte också stort intresse. DM skulle avgöras i både Standard Racing och Volvo Original. Bra höstväder och finfina tävlingar. Än en gång skall våra duktiga funktionärer framhållas. Jag tänker givetvis speciellt på incidenten i Special-klassen, där vår kompis Roland K. åkte av och rullade. Supersnabbt var våra välutbildade funktionärer, ingen nämnd ingen glömd, på plats och gjorde en perfekt insats. Det känns tryggt att veta – ni finns alltid tillhands. Instinktivt handlar ni = rätt insats vid varje enskilt tillfälle.

Avslutningsvis vill jag rikta ett STORT tack till alla er som lägger ner arbete på dessa mindre (lågstatus?) tävlingar. Ett faktum är solklart – dessa tävlingar behövs. Därför är er insats ’guld värd’. Tack för detta år – vi ses 2002.

Claes G Elofsson

Tävlingsledare – bil

Långlopp

Klubbens båda långlopp i ERF-serien har genomförts med helhjärtade insatser från en liten, men trogen funktionärsstyrka. Deltagarna har trivts med båda arrangemangen och vi ser fram emot nya utmaningar nästa år i ’lilla VM’.
Org.kom. långlopp

Rally

Årets rallysäsong har präglats av mycket liten aktivitet bland våra rally-åkare. Vi hoppas på bättring nästa år.
Sportgrenansvarig
Claes G Elofsson

SLUTORD

Verksamhetsåret lider nu mot sitt slut varför tiden är inne för en tillbakablick: På investeringsfronten har det skett mycket under det gångna året vilket delvis syns i bokslutet. Vi har installerat den telefonväxel som Christer Johansson skänkte till klubben så nu fungerar åter alla förbindelser. Förhandlingarna med Saab om en ny räddningsbil resulterade i att vi fick två ! så klubben står väl rustad på den sidan. Vidare under året har nya funktionärsoveraller och kläder till ambulansfolket införskaffats. På brandsidan har en del av pulversläckarna bytts ut mot skum. Det stora på investeringssidan har dock varit att klubben köpt ett hus på rot i Malmö, vilket under Kjell Strandbergs ledning demonterats och nu står och väntar på att bli ny kaffeteria/klubbhus på Knutstorp.

Under året har även luftkonditioneringen i tornet kompletterats till att även innefatta domarrummet.

Klubbladet kom tyvärr bara ut tre gånger mot planerade fyra, men vi måste inse att allt arbete i styrelsen görs ideellt och ibland räcker inte tiden till. Vi har dock fått en fantastisk hemsida som är välbesökt, TACK Mikael Persson, som också varit med och utformat det nya medlemsregistret som skall kunna hantera allt från licenser till funktionärsnärvaro vid tävlingar mm.

På tävlingssidan har vi kört tre klubbtävlingar med ett ständigt ökat intresse för denna tävlingsform som är en bra och billig inkörsport för framtida förare i klubben. Två långlopp i ERF-serien med mycket god uppslutning har körts.

I rallycross körde klubben första deltävlingen i Super Evo cup med tv sändning i kanal 5. Sportsligt blev tävlingen lyckad, men publiken svek oss. Är inte RC populärt längre?

Roadracing SM blev trots uselt väder en bra tävling, dock ingen lyckad ekonomisk affär då regnet gjorde att publiken uteblev.

STCC två höjdare både vad gäller arrangemang och inte minst publikt som på 60 talet med hela backen full med folk

Cafeterian har i år till stor del bemannats av icke HMS medlemmar då det trots idoga försök från styrelsen sida inte gått att finna folk utanför styrelsen som vill arbeta där. Ekonomiskt är utfallet ungefär som tidigare år. Verksamheten är numera momspliktig.

Tack till alla i styrelsen, funktionärer och medlemmar samt vår samarbetspartner Ring Knutstorp AB som alla dragit sitt stå till stacken.
Jag vill också passa på och tacka för mina två år som ordförande i HMS.

Erik Holmquist, ordförande.

Evenemang: 2001-12-13 18.30 Årsmöte