HMS News

HMS Rescue hjälper till med säkerhet på Bjuvs Burnouten

Program Bjuvs Burnouten
Lördagen den 18 Augusti.

10:00 Insläppet öppnar 10

11:30 Godisregn

12:00 Räddningsuppvisning med HMS Rescueteam

13:00 Gräddbulleätartävling

14:00 Godisregn

15:00 Burn outtävling

16:30 Prisutdelning (cirkatid)

17:00 Avslutning

(Bild: 220)