HMS News

Ny medarbetare på HMS website

HMS strategi är att det inte skall behövas någon speciell webmaster (bara nu i början). Styrelse och funktionärer skall själv klara av att publicera texter och material på webbsiten.

Som ett led i ovanstående strategi så hälsar vi en gammal bekant, Jörgen Prahl, varmt välkommen tillbaks. Jörgen tar med omedelbar verkan över ansvaret för fotoalbumet. Jörgen som ju är fotograf passar perfekt till detta.