HMS News

Fler bilder från 60-talet

En del bilder ur Lennart Nilssons fotoalbum har hittills inte kunnat publicerats då HMS inte har haft bildrättigheterna. Nu har fotograf Bertil Persson från Landskrona välvilligt gett oss tillstånd att publicera alla bilder han har plåtat.

Det betyder ytterligare ett tiotal bilder till från 60-talet. Du hittar dem i fotoalbumet under Nyheter.

Stort tack till Bertil, hoppas du kan hitta fler bilder i dina gömmor och hjälpa oss
att dokumentera denna viktiga del av den svenska motorsporthistorien.

Har du som läser detta egna bilder från Ring Knutstorp från 50-talet och fram till nu, tveka inte att höra av dig.

Webmaster