HMS News

Tack för insatserna på motormässan

Motormässan den 21-24 Mars blev en succe för HMS och resulterade i ett 30-tal nya medlemmar, varav hälften redan är aktiva förare. Till alla som på något sätt hjälpte till med mässan vill HMS styrelse rikta ett varmt tack, ingen nämnd och ingen glömd.

/ Styrelsen gm Leif Andersson leif.andersson@arena.se

(Evenemang: 2002-03-21–2002-03-24 HMS på Malmömässan)