HMS News

Ny klubbstuga(?) & HMS-bladet

Från klubbmötet torsdagen den 3 oktober

På klubbmötet berättade styrelsen att en lösning är nära när det gäller klubbstugan.

Den gamla klubbstugan skall rivas. Just nu diskuterar styrelsen med banbolaget om att placera en helt ny klubbstuga i skogen (ungefär där vaktstugan står idag), med fin utsikt utöver banans baksida. Den nya klubbstugan skall i så fall hysa funktionärs-servering, men inte annat serveringsverksamhet. Banbolaget har planer på att uppföra en ny byggnad med modernt kök ungefär på den plats som vår gamla klubbstuga står på idag.

Klubbmötet gav styrelsen fortsatt förtroende att arbeta vidare. Styrelsen vill gärna ha kreativa idéer och kloka förslag i frågan. Har du någon sådan, skicka den då till styrelsen@hyllingems.se.

Ett nytt nummer av HMS-bladet är hos tryckaren. Ytterligare nyheter ang HMS-bladet denna gång, då förtryckta adresser testas, allt för att minska arbetet.

Innehållet då…. det avslöjas först då du hittar HMS-bladet i din brevlåda någon gång under vecka 41.

Missade du klubbmötet…? Synd för Bosse och Bruno serverade go Racer-korv…