HMS News

Ny regel ’EU-licens’ !!

OBS!! – Ny regel fr o m 2003 – OBS!!Gällande

Tävlande och tävlingar enligt regler för ’EU-licens’

För närvarande gäller att en nationell tävlingslicens utfärdad i ett EU-land ( samt Andorra, Island, Monaco, Norge, San Marino och Schweiz), försedd med EU-flagga, gäller för att delta på alla nationella tävlingar i Sverige. Denne förare följer då helt vårt svenska regelverk.

På samma sätt kan varje svensk förare med motsvarande typ av svensk förarlicens delta i nationella tävlingar inom dessa 21 länder.

FIA World Motor Sport Council (= högsta beslutande organ inom internationella bilsportförbundet) beslutade vid sitt senaste möte (2 oktober) dock att denna möjlighet till gränsöverskridande tävlande på nationell nivå ska begränsas. Fortsättningsvis kommer endast professionella förare att ha denna möjlighet. (Definition av professionell förare är att denne har sin huvudsakliga utkomst från bilsporttävlande).

Från år 2003 kommer möjlighet till gränsöverskridande tävlande på nationell nivå i racing, dragracing, karting, rally och rallycross, att begränsas till tävlingar, som i förväg anmälts till FIA – via vårt distrikt Södra Bilsportförbundet och Svenska Bilsportförbundet – som ’National Event with Authorised Foreign Participation’ (NEAFP). (Denna typ av tävling kommer att beläggas med en speciell FIA-avgift).

Om Du, som innehar svensk förarlicens, vill delta i en nationell tävling inom ’EU’, behöver Du inte vidta andra åtgärder jämfört tidigare mer än att kontrollera att berörd tävling är anmäld som NEAFP-tävling. Har inte arrangören gjort denna anmälan får Du inte delta.

Frågor? Kontakta Claes-Göran Elofsson claes.elofsson@telia.com.