HMS News

Inbjudan funktionärskurs MC

Inom roadracingen finns idag två typer av licenser, tävlingsledarlicens och tävlingsfuktionärslicens, det har framkommit önskemål om att utbilda och
uppdatera funktionärslicenser.
Vi kör nu igång det nya året med en licenskurs för funktionärer
inom roadracingen. Vi vänder oss både till dig som har licens och
behöver uppdatera dig om regler och flaggor osv. och till dig som
inte har licens tidigare.

Hyllinge MS i samarbete med Motor Event kör två deltävlingar i STCC som innehåller en MC-klass, vi kör SM-final i roadracing i klubbregi liksom en
mängd mindre evenemang som kvällsträningar, klubbmästerskap och icke
att förglömma ERF, Endurance for fun.

Det är med andra oerhört viktigt att vi gör rätt vid våra evenemang, detta
gäller samtliga kategorier av funktionärer.

Därför…..anmäl dig till undertecknad, SENAST DEN 3 FEBRUARI

genom mail: godke@algonet.se eller telefon kvällstid 0418-503 98

till funktionärslicensutbildning den 8 och 15 februari (två dagars utbildning sammanlagt).

Tid: 09.00 – ca 16.00 varje tillfälle.

Plats: Ring Knutstorp, cafeterian.

Lärare: Kenneth Lodnert (jobbar på alla banor i Sverige, expert!)

Denna kallelse är hemskickad till vissa av Er som anmälde intresse vid
ett tillfälle på Knutstorp, kallelsen läggs också ut på hemsidan. Sprid den
så mycket det går. Ni vet väl…..Vi är bäst!!!

Hyllinge MS

Eva Gödke

Tävlingsledare

(Bild: 1427)