HMS News

Jörgen Prahl

Näste styrelsemedlem som vi presenterar är också ny i styrelsen men för övrigt en gammal bekant, Jörgen Prahl.Alla säger att tiden går fort när man har kul. Jo jag håller med och konstaterar
att i år har jag varit medlem i Hyllinge MS i femton år.

Min första kontakt med klubben var på vårkanten 1988. Vi skulle köra en roadracingtävling. Solstrålarna trängde sig genom trädkronorna och värmde upp den svala morgonen. Himmeln var blå. Platsen var utanför anmälningssekretariatet på Ring Knutstorp. Jag skulle vara funktionär och lyssnade med stora öron på det obligatoriska morgonmötet. Jag tror att jag minns det så väl för att ’man kände sig välkommen’. Jag vill rikta ett tack till Hyllinge MS för ett fint mottagande.

Det finns flera fina minnen genom åren från klubbtävlingar till europamästerskap. Ett av de starkare minnena är från 1996. Det var min premiär som tävlingsledare
i roadracing SM. Några utdrag ur tävlingsprotokollen: totalt besiktigades det in 202 MC varav 15 av dessa var sidvagnar, inga läkarrapporter förelåg, ett fåtal tjuvstarter, funktionärerna var snabba vid incidenterna, domarjuryn framförde att tävlingen gått mycket bra. Med bra väder, duktiga funktionärer och mycket publik i backen blev det en succé.

Ett helt annat minne var kräftskivan i Arlöv hos Micke och Christina. Det var på
det tidiga nittiotalet och vi var ett stort gäng funktionärer som brukade träffas utanför klubbens arrangemang. Ingen av oss hade rastaflätor men alla spelade skivan ’Absolute Reaggie’ i tid och otid. Tiden brukar splittra upp kamratband i mindre grupper, så även vi.

För mig är uppdraget som styrelseledamot i Hyllinge MS ett hedersuppdrag.
Tillsammans möter vi en spännande framtid med utveckling och engagemang i
förenade krafter.

/ Jörgen

Faktaruta

Namn: Jörgen Prahl

Ålder: 34

Yrke: Fotograf, JPP Foto

Bor: Lund

Musikinstrument: Gitarr

Licens: funktionärslicens

Invald i styrelsen: Dec 2002

Epost: info@jppfoto.se
(Bild: 1472)