HMS News

Bengt Johansson

Styrelsepresentationen går vidare. Turen har kommit till Bengt Johansson, Hyllinge MS sekreterare.Bosatt i Eslöv sedan snart 20 år, där jag arbetar som teknikinformatör och
översättare i eget företag.

Född och uppväxt i Trollhättan, så man är ju uppfödd på 2-taktsolja. Blev tidigt
intresserad av motorsport, eftersom Erik ’På taket’ Karlsson bodde i huset
intill.

Det egna tävlandet har till största delen skett i MGCCs regi, med en Saab
Sonett. Och det är där som jag började som funktionär. Har även kört långlopp i
ERF-serien. Medlem i Hyllinge MS blev jag inte förrän 1999.

Är nu inne på mitt andra år som klubbens sekreterare. Det är en uppgift som
kräver ett kontinuerligt arbete under hela året, och alltså inte bara under
tävlingssäsongen.

Faktaruta

Namn: Bengt Johansson

Yrke: Teknikinformatör/översättare

Bor: Eslöv

Epost: sekreterare@hyllingems.se

(Bild: 1469)