HMS News

Knutstorp utvecklar säkerheten

Inför årets roadracing-säsong har säkerheten förstärks med 115 meter mjuka skydd på Ring Knutstorp.De nya skydden heter Softfence och är utvecklade av Motor Events. I tidigare skydd har luft används. Softfence har utvecklats i samarbete med Isover, som står för innehållet samt Hallbyggarna, som står för omslaget.

Lars Svensson berättar, att Statens Provningsanstalt har utfört tester enligt FIM’s normer, med mycket goda resultat. Skydden har godkänts av SVEMO.

I underkant kan kragar monteras. Dessa viks ut på marken framför för att undvika att föraren skall komma under skydden. Dessa kragar är inte monterade på de skydd som syns på bilden.

Softfence tillverkas i kortare sektioner, och har mindre vikt. Det gör att de är avsevärt lättare att handskas med för banfunktionärer och säkerhetspersonal.
Kostnaden är ungefär hälften jämfört med tidigare skydd.

(Bild: 1545)