HMS News

Nu är våren här!

Äntligen är det dags för en ny säsong med massor av trevlig motorsport på Ring Knutstorp.Under vintern har det som vanligt hänt en del på Ring Knutstorp. Viktigast är en satsning för att höja säkerheten för alla MC-förare, 115 meter utökat skydd längs banan med Motor Events nya egenutvecklade Softfence, se separat artikel.

Men det första märker man redan vid infarten. De senaste stormarna har gått hårt åt skogen som därför har avverkats intill anmälningssekreteriatet. En gångbro (!) är på väg att monteras upp över banans baksida mellan övre och nedre depån. Bron, som har sitt ursprung på Mjölby station, kommer av säkerhetsskäl att vara helt inkapslad, så någon ny fin publikplats blir det inte.

Fr.v. Jonas Ahl, Monica Nilsson, Niklas Herrstedt, Bruno Friberg, Joakim Carlsson, Lars Svensson, sittande Maria Jonsson. Halvliggande Acke Svensson (vaktstyrka). Förstora bilden

HMS gamla klubbstuga, som nyligen köptes av Ring Knutstorp AB, luktar gott av golvsåpa och målarfärg. I fönsten hänger nya racing-inspirerade gardiner. Den gamla köksutrustningen är bortforslad.

Allt är klart för säsongen 2003, som för HMS inleds med kvällsträning och banfunktionärsmöte den 22 april. Ring Knutstorp AB’s personal hälsar Hyllinge MS välkomna och ser fram emot fortsatt gott samarbete.

(Bild: 1543)