HMS News

Tidsschema 27/4

Tidsschemat kan komma att ändras, beroende på hur många förare som kommer. Detta meddelas isåfall i högtalarna.Uppkörning:

Samling för genomgång kl. 09.00 vid vita tornet.

Kl. 09.30 – 09.55 Uppkörningsgrupp 1
Kl. 10.00 – 10.25 Uppkörningsgrupp 2
Kl. 10.30 – 10.55 Uppkörningsgrupp 3

Återsamling kl. 12.10 vid vita tornet.

Kl. 11.00 – 11.25 A + B förare över 500 cc
Kl. 11.30 – 12.00 A + B förare under 500 cc

LUNCHUPPEHÅLL MELLAN KL. 12.00 – 12.45.

Kl. 13.00 – 13.20 Uppkörningsgrupp 1
Kl. 13.30 – 13.50 Uppkörningsgrupp 2
Kl. 14.00 – 14.20 Uppkörningsgrupp 3

Kl. 14.25 – 14.45 A + B förare över 500 cc
Kl. 14.55 – 15.15 A + B förare under 500 cc

Kl. 15.20 – 15.35 Uppkörningsgrupp 1
Kl. 15.45 – 16.00 Uppkörningsgrupp 2
Kl. 16.10 – 16.25 Uppkörningsgrupp 3

Kl. 16.35 – 17.00 Samtliga A + B förare

/ Eva Gödke

(Evenemang: 2003-04-27 RR-Licenstagning)